Certyfikaty i uprawnienia

potwierdzające nasze kompetencje:

uprawnienia

Koncesja MSWiA

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia.
Ochrona osób i mienia realizowana jest w naszej firmie w formie zabezpieczenia technicznego.

uprawnienia

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników

Wszyscy nasi pracownicy kierowani do zadań wykonywanych na podstawie koncesji są przeszkolonymi pracownikami figurującymi na liście kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
Wpis na listę potwierdza kompetencje pracownika, a także gwarantuje jego nieskazitelną przeszłość i nienaganną opinię.

uprawnienia

Certyfikat CNBOP-PIB

Posiadamy certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Pożarowej Państwowego Instytutu Badań, gwarantujący zgodne z prawem i aktualną wiedzą techniczną projektowanie, wykonawstwo i konserwację systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru.

uprawnienia

Systemy ochrony pożarowej

Posiadamy autoryzację czołowych producentów systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia i oddymiania.

uprawnienia

Systemy przeciwwłamaniowe
kontroli dostępu
oraz monitoringu wizyjnego

Posiadamy autoryzację czołowych producentów systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostepu i telewizji uzytkowej.