Zabezpieczenia techniczne

Oferujemy projekt, montaż oraz serwis:
systemów sygnalizacji pożaru
systemów oddymiania
systemów gaszenia gazem oraz aerozolami
systemów detekcji gazów
dźwiękowych systemów ostrzegawczych
drzwi i bram pożarowych wraz ze sterowaniem
telewizji przemysłowej
instalacji alarmowych

slider image slider image slider image slider image slider image
koncesja mswia

Koncesja MSWiA

Posiadamy koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

certyfikat cnbop

Certyfiakt CNBOP-PIB

Posiadamy kompetencje do projektowania, montażu i konserwacji systemów ppoż, potwierdzone certyfikatem CNBOP-PIB.

kompetencje

Certyfikat TECHOM

Posiadamy kompetencje do projektowania, montażu i konserwacji systemów alarmowych, potwierdzone certyfikatem TECHOM.

Zaprojektujemy i wykonamy

systemy sygnalizacji włamania i napadu, wykrywania i gaszenia pożaru, automatycznego oddymiania, kontroli dostepu oraz monitoringu wizyjnego w Twoim domu, biurze, magazynie.

systemy alarmowe

Sygnalizacja włamania i napadu

Zabezpieczenie budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej wymaga często użycia systemów alarmowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania. Przykładowo mieszkania i domy jednorodzinne wyposaża się na ogół w systemy normy Grade 1 lub 2. Instytucje publiczne są najczęściej chronione alarmami typu Grade 2 lub 3. Miejscami, w których używa się systemów o najwyższym stopniu Grade 4 są zwykle miejsca, w których przechowuje się wyjątkowo cenne przedmioty, jak np. galerie sztuki, banki itp.

Wykrywanie i sygnalizacja pożaru

służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących. Sterowania zapewniają sprawną ewakuację i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje informacyjne i monitorujące. Wykonywane są one przez centralę i odpowiednie moduły funkcyjne. Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar. Systemy tego typu mają zastosowanie głównie w obiektach komercyjnych i publicznych, gdzie występuje duże natężenie zasobów ludzkich lub materialnych.

systemy ppoz
oddymianie

Systemy oddymiania

Kluczowy wpływ na skuteczność systemów przeciwpożarowych ma ich konfiguracja – poszczególne elementy muszą nie tylko doskonale ze sobą współgrać, ale też powinny być na tyle różnorodne, by ochronić budynek w jak najszerszym zakresie. Warto więc wyposażyć obiekt w urządzenia odpowiedzialne za oddymianie grawitacyjne, wspomagające proces ewakuacji ludzi oraz zabezpieczenia mienia.

Stałe urządzenia gaśnicze

Oferowane przez nasz samodzielne i w pełni zautomatyzowane systemy gaszenia gazem, w tym stałe urządzenia gaśnicze gazowe, zapewnią skuteczną ochronę przeciwpożarową pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym, cennym wyposażeniem czy substancjami niebezpiecznymi.

gaszenie pożaru
telewizja przemysłowa

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny pozwala na dokładną obserwację zdarzeń przy pomocy kamer przemysłowych. Obrazy z kamer są przesyłane do centrum odbiorczego, gdzie personel może śledzić dany obszar lub obiekt. Pozwala to przede wszystkim na wykrycie zdarzeń, które stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia, a także możliwości powstania szkód. Monitoring wizyjny służy zabezpieczaniu m.in. budynków administracji publicznej, szkół, galerii handlowych czy środków transportu publicznego.

Kontrola dostępu

System kontroli dostępu ma za zadanie ograniczenie dostępu nieuprawnionych użytkowników do określonych stref i zapewnienie dostępu do stref chronionych dla użytkowników uprawnionych. Zastosowanie znajduje już nie tylko w bankach, ale także szpitalach, szkołach i przedszkolach oraz w domach.

KD

klienci

Zaufali nam m. in.